Referater
Udskriv denne side
Referat af bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandløbslaug

Mandag den 12. november 2012 hos Gert Elbæk

Ellebækken og Kragelund udløbet er blevet opmålt og det ser fornuftigt ud. Bordet rundt blev der spurgt hvordan det går med vandløbene, og der var bred enighed om at det ser fornuftigt ud, det er ikke blevet dårligere.

Vandløbslauget vil forsøge at blive optaget i det Grønne råd. Formanden laver en ansøgning.

Hjemmesiden skal opdateres så medlemmerne kan se hvad der sker i vandløbslauget. Ove og Jesper skal prøve at få gang i hjemmesiden evt. i samarbejde med Centrovice, hvis Ove siger fra overtager Dennis. Det er vigtigt at referaterne kommer ud på hjemmesiden, og den bliver opdateret.

Indmeldelser skal fremover ske til kasseren.

Vandhandleplanen skal godkendes i teknisk udvalg i morgen og senere i kommunalbestyrelsen.

Jan Hjeds har været til møde i Danske Vandløb, hvor Jens Myren er formand og Torben Bang er i bestyrelsen. Danske Vandløb er en landsdækkende forening som er høringsberettiget. Foreningen får også plads i Ida Augens vandløbsforum.

Landbrug og fødevare medlemmer betaler automatisk 16 kr. til Danske Vandløb.

Hvis vandløbslauget skal være medlem skal der betales 16 kr. per medlem af vandløbslauget.

Til næste bestyrelsesmøde skal der være et punkt på dagsordnen, om vi skal være medlem af Danske Vandløb, Gert Elbæk vil forsøge at få Torben Bang til at komme og fortælle om foreningen.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk