Referater
Udskriv denne side
Referat af bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandløbslaug

Mandag den 12. november 2012 hos Gert Elbæk

Ellebækken og Kragelund udløbet er blevet opmålt og det ser fornuftigt ud. Bordet rundt blev der spurgt hvordan det går med vandløbene, og der var bred enighed om at det ser fornuftigt ud, det er ikke blevet dårligere.

Vandløbslauget vil forsøge at blive optaget i det Grønne råd. Formanden laver en ansøgning.

Hjemmesiden skal opdateres så medlemmerne kan se hvad der sker i vandløbslauget. Ove og Jesper skal prøve at få gang i hjemmesiden evt. i samarbejde med Centrovice, hvis Ove siger fra overtager Dennis. Det er vigtigt at referaterne kommer ud på hjemmesiden, og den bliver opdateret.

Indmeldelser skal fremover ske til kasseren.

Vandhandleplanen skal godkendes i teknisk udvalg i morgen og senere i kommunalbestyrelsen.

Jan Hjeds har været til møde i Danske Vandløb, hvor Jens Myren er formand og Torben Bang er i bestyrelsen. Danske Vandløb er en landsdækkende forening som er høringsberettiget. Foreningen får også plads i Ida Augens vandløbsforum.

Landbrug og fødevare medlemmer betaler automatisk 16 kr. til Danske Vandløb.

Hvis vandløbslauget skal være medlem skal der betales 16 kr. per medlem af vandløbslauget.

Til næste bestyrelsesmøde skal der være et punkt på dagsordnen, om vi skal være medlem af Danske Vandløb, Gert Elbæk vil forsøge at få Torben Bang til at komme og fortælle om foreningen.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
» Beretning til generalforsamling 2020 (PDF)
Nyheder
Høringsbreve vedr. regulering/restaurering af vandløb

Da Nordfyns Kommune har udsendt høringsbreve vedrørende Stenbæk vandløbet og Ore afløbet med en høringsperioden der henholdsvis er 2/5 2018 til 31/5 2018 og 2/5 2018 til 28/6 2018, vil vi derfor opfordre medlemmerne i disse områder til at læse brevene og forholde sig til materialet.

» Klik her

Powerpoint-præsentation fra
Debat og protestmødet
Den 21/6 i Særslev forsamlingshus

» Klik her (Åbner i nyt vindue/faneblad)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar indsendt på vegne af vandløbslauget.

» Klik her (PDF)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar til brug for medlemmer og lodsejere.

» Klik her (PDF)

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk