Referater
Udskriv denne side
Referat af bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandløbslaug

Torsdag den 14 juni 2012 hos Jan Hjeds.

Michael Eg og Jan Hjeds har været til møde med Teknik og miljø i Bogense kommune. Det var et positivt møde hvor alle 5 medlemmer af teknisk udvalg var mødt op. Jan Hjeds forklarede problemstillingen ved manglende oprensning af vores vandløb.

Vandløbslauget har modtaget en mail fra Jacob Preil, hvori der står at Rambøl vil vise hvordan man opmåler et vandløb, hvad er vand og slam, vi afventer en dato for opmålingen.

Der har været en forespørgsel fra et pumpelaug om en kollektiv indmeldelse. Bestyrelsen er enig om at et pumpelaug ikke kan optages, men de enkelte medlemmer er meget velkommen til at melde sig ind. Formanden vil henvende sig til pumpelauget.

Medlemstallet er oppe på 112, enkelte har endnu ikke betalt, der vil blive sendt en mail til de pågældende, det er sandsynligvis en forglemmelse, hvis det ikke hjælper vil de blive ringet op, og derefter slettet af medlemslisten.

Kommunen har uopfordret renset enkelte vandløb, som ikke har været renset i 20 år.

Vandløbslauget har på vegne af lodsejerne klaget til kommunen over utilstrækkelig vandføring i følgende vandløb, Haugårdskov afløbet, Lunde å, Bogense Bybæk, Stor å og i Jørgen Mosegård Jensens sag.

I et forsøg på at få flere medlemmer vil vi kontakte grundejerforeningerne i Bogense Kommune, og forsøge at få en annonce i deres medlemsblad.

Der bliver afholdt møde på Centrovice den 4 juli for alle vandløbslaug på Fyn.

Bestyrelsens ansvar og eventuel ansvarsforsikring diskuteres på næste møde.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk