Referater
Udskriv denne side
Referat af bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandløbslaug

Mandag den 12 Marts hos Michael Eg Andersen

Michael har haft møde med Nordfyns Kommune , deltagere fra kommunen var Jacob Preil, Bent Nielsen og Arne Hansen. Det var et positivt møde hvor Michael fik fortalt lidt om hvad Nordfyns Vandløbslaug er og hvad vi arbejder for.

Hele bestyrelsen og suppleanter er inviteret til møde hos kommunen fredag den 16 marts kl. 8.00, Michael laver en dagsorden med nogle få men vigtige punkter.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) repræsenteret ved Kurt Holm og Ole Runge, har været på besøg hos Michael. DN kan godt se hvad konsekvenserne er ved manglende oprensning. Michael fik også fortalt hvem vi er, og at foreningen vil både miljø og afvanding.

Michael vil arbejde for at vi får en oprensnings plan fra kommunen.

Michael vil forsøge at få arrangeret møder med de forskellige grupper af politikere.

Dags dato er vi oppe 106 medlemmer, og der en indbetalt ca. 27.000 kr. i kontingent og det er ca. halvdelen som har betalt, de medlemmer som ikke har betalt i løbet at marts måned vil få en påmindelse.

Ove Eriksen er ny Webmaster, han har fået bevilget en undervisnings time hos Pia Buffon på Centrovice.

På valg til bestyrelsen på generalforsamlingen 2013 er Jan Hjeds, Gert Elbæk og Dennis Hansen.

På valg som suppleanter på generalforsamlingen 2013 er Claus Lillemose, Anders Bæk og Ove Eriksen

Næste møde: 16 april kl 19.00 hos Dennis Hansen.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
» Beretning til generalforsamling 2020 (PDF)
Nyheder
Høringsbreve vedr. regulering/restaurering af vandløb

Da Nordfyns Kommune har udsendt høringsbreve vedrørende Stenbæk vandløbet og Ore afløbet med en høringsperioden der henholdsvis er 2/5 2018 til 31/5 2018 og 2/5 2018 til 28/6 2018, vil vi derfor opfordre medlemmerne i disse områder til at læse brevene og forholde sig til materialet.

» Klik her

Powerpoint-præsentation fra
Debat og protestmødet
Den 21/6 i Særslev forsamlingshus

» Klik her (Åbner i nyt vindue/faneblad)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar indsendt på vegne af vandløbslauget.

» Klik her (PDF)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar til brug for medlemmer og lodsejere.

» Klik her (PDF)

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk