Referater
Udskriv denne side
Refarat af kostituerende bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandløbslaug

Mandag den 13. februar på Centrovice i Vissenbjerg.

Formand: Michael Eg Andersen
Næstformand: Dennis Hansen
Kasser: Jesper Hyldal
Sekretær: Hans Boesen
Menige bestyrelses medlemmer: Gert Elbæk og Jan Hjeds

Kasseren opretter en bankkonto i Sydbank som er hans pengeinstitut. Det blev besluttet at kun kasseren kan hæve penge på kontoen. Ved større beløb skal der være en underskrift fra et andet bestyrelsesmedlem.

Formanden skriver et velkomstbrev som sendes via e-mail eller brev til alle medlemmer af foreningen.

Foreningens navn blev diskuteret. Ifølge vedtægterne skal det være Nordfyns Vandløbslaug.

Det blev vedtaget, at foreningens adresse flyttes fra Centrovice til formandens adresse. Det kan ifølge vedtægterne dog først ske efter næste generalforsamling.

Jan Hjeds og Hans Boesen sørger for sammen med en medarbejder på Centovice, at der bliver lavet en hjemmeside.

Det blev diskuteret om suppleanterne skal med til bestyrelsesmøderne og konklusionen blev, at de altid er velkomne på møderne.

Næste møde er mandag den 12 marts hos Michael Eg Andersen.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
» Beretning til generalforsamling 2020 (PDF)
Nyheder
Høringsbreve vedr. regulering/restaurering af vandløb

Da Nordfyns Kommune har udsendt høringsbreve vedrørende Stenbæk vandløbet og Ore afløbet med en høringsperioden der henholdsvis er 2/5 2018 til 31/5 2018 og 2/5 2018 til 28/6 2018, vil vi derfor opfordre medlemmerne i disse områder til at læse brevene og forholde sig til materialet.

» Klik her

Powerpoint-præsentation fra
Debat og protestmødet
Den 21/6 i Særslev forsamlingshus

» Klik her (Åbner i nyt vindue/faneblad)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar indsendt på vegne af vandløbslauget.

» Klik her (PDF)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar til brug for medlemmer og lodsejere.

» Klik her (PDF)

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk