Baggrund
Udskriv denne side
Vandløbsforvaltningen er over tid ændret, så vandafledningen mange steder er forringet. Stik modsat behovet. Klimaforandringerne, med større nedbørsmængder, og hyppigere skybrud, øger behovet for effektiv vandafledning. Det samme gør øgede befæstede arealer, efterhånden som byer og industriarealer vokser.

Miljøministeriets Vandplaner samt "klimatilpasningen" med øget grøde og sediment i vandløbene, vil fremadrettet gøre problemerne med forsumpning og oversvømmelser endnu større.


Hvor mange penge skal samfundet miste?


Hvor bred skal strømrenden være?
Rød markering viser oprindelig vandløbsbredde.Hvor meget grøde skal der være i et vand"løb"?Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2023

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 2. marts 2023 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)
Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk