Velkommen til Nordfyns Vandløbslaug
Udskriv denne side
Afvanding er helt afgørende

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

Nordfyns Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Nordfyns Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Nordfyns Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Nordfyns Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.


Hvornår skal kommunen rense vandløbet?

Det arbejder nordfyns vandløbslaug for

Nordfyns Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Nordfyns Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Nordfyns Kommune.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages på Nordfyn.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for, at beboerne f.eks. langs Bybækken i Bogense kan gå i seng med ro i sjælen, og ikke med bekymring om, hvorvidt deres hjem pludselig ikke kan forsikres, belånes, eller er blevet værdiløst, fordi det ikke kan sælges, på grund af risiko for oversvømmelse.

Nordfyns Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Nordfyns vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.Kontakt:
Formand
Mikael Eg Andersen
Tøvlidtvej 69, Melby
5471 Søndersø
Tlf: 29 61 43 13
Email: Klik her
Indkaldelse
Debat- og protestmøde
Særslev Forsamlingshus
onsdag 21.06.2017 kl. 19


Indkaldelse til debat- og protestmøde, nyt fællesregulativ for vandløb i Nordfyns Kommune.

Læs mere....
Generalforsamling:
Nordfyns Vandlaug har afholdt ordinær generalforsamling 2017

Læs referat (PDF)
Læs beretning (PDF)
Nyheder
Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar indsendt på vegne af vandløbslauget.

» Klik her (PDF)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar til brug for medlemmer og lodsejere.

» Klik her (PDF)

Myndighederne anvender VW-svindelmetode overfor borgerne

Sådan virker myndighedernes metode:

» Klik her (PDF)

Svar afvandings-interessenterne vedr. udkast til fællesbestemmelser

Afvandingsinteressenterne anmoder venligst om følgende ændringer, anført i prioriteret rækkefølge. Der er taget udgangspunkt i Styregruppens forslag. På grund af pladsmangel anføres alene formuleringer til indføjelse eller erstatning af eksisterende tekst:

» Klik her (PDF)

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 29 61 43 13 - natural@post11.tele.dk